Rørskade lejlighed og huse samt vandskade synlige og skjulte rør

Ring nu;

Rørskade lejlighed og huse samt vandskade synlige og skjulte rør
Lej Håndværker København og Nordsjælland

Har du et problem med en rørskade i lejlighed eller i hus?

Vandskader, fugtskader og rørskader er den type skade, der bliver mere og mere almindelig og er et af de sværeste problemer, man kan have i sit hjem. Ikke at kunne bruge køkken eller badeværelse i en periode kan gøre hverdagen næsten ulidelig. For slet ikke at tale om de helbredsproblemer, der kan følge af krybende vandskader, rørskader og fugtskader, der fører til usynlig skimmelsvamp. Hver fjerde lejlighed og mere end hver tredje villa er i stor risiko for vandskader og rørskader hvert år, hvilket normalt fører til store materielle ødelæggelser og høje omkostninger.

For at kunne begrænse vandskaden eller rørskaden er det vigtigt hurtigst muligt at fastslå omfanget af vandskaden, rørskaden eller fugtskaden og træffe passende foranstaltninger. Og leje en affugter

Vandskade, fugtskade eller rørskade lejlighed og huse samt vandskade synlige og skjulte rør- hvem har ansvaret?

Ejer du dut hus, er du selvfølgelig ansvarlig, men for at få hjælp bør du henvende dig til dit forsikringsselskab og en fugtekspert for at få hjælp, vi hos Lej Håndværker, har stor erfaring med fugt og rørskader, så du kan kontakte os. Bor du i en ejerlejlighed, står du selv for rørskader og indvendig vedligeholdelse i lejligheden. Foreningen står normalt for vandledninger, der forsyner alle lejligheder. Hvor hver parts ansvar begynder og slutter er ofte en kilde til konflikt, hvis an er uheldig.

Vandskade, rørskade eller fugtskade i hus

Ejer du eget hus, er du ansvarlig. Selvom forsikringen i sidste ende ikke dækker hele din vandskade, kan forsikringsselskabet bidrage med en god undersøgelse, som du måske senere kan bruge til f.eks. påberåbe sig en skjult fejl mod en tidligere ejer. Inden for forsikringsselskaberne er der den rette kompetence til at gennemføre disse undersøgelser på den rigtige måde, hvilket dermed kan få stor betydning i en senere proces mod anden part.

Brug for hjælp med vandskade, rørskade eller fugtskade? Læs mere om vores vandskadeservice i København.

Almindelige årsager til vandskader, rørskader og fugtskader i hus  

Vandskade eller fugtskade som skyldes et utæt tag

– Ikke-professionelle byggeløsninger (f.eks. gamle gulvafløb, forkert gulvfald).
– Utætheder ved vinduer (har du et nybygget hus, kan justeringen af ventilationen påvirke, fordi et undertryk i huset trækker fugt ind gennem utætheder omkring vinduer).
– Utilstrækkeligt vandtætningslag på altaner.
– Møbleret kælder- eller kældergulv, der får fugtindtrængning gennem fundamentet på grund af utilstrækkelig dræning.
– Forkerte installationer i køkken/vaskerum (sørg for, at der er beskyttelse under f.eks. opvaskemaskinen).
– Rør i vægge uden inspektion og tegninger (gør det umuligt at få adgang til fittings og se utætheder).

Rørskade bor til leje – skjulte og synlige rød

Bor du til leje eller i en ejerlejlighed, er det først vigtigt at få afklaret, hvem der er ansvarlig for skaden. Er det dig som lejer, ejerforeningen eller måske endda en nabo. For så vidt angår forholdet mellem dig og ejerforeningen er det som hovedregel du som lejer, der står for tætning og indvendig vedligeholdelse i lejligheden, mens foreningen står for udvendig vedligeholdelse. Foreningen står dog normalt også for de vandledninger, der forsyner alle foreningens lejligheder, dvs. de lodrette rør, der fører vand op og ned i huset.

Dette gælder dog ikke, hvis det er dig eller en du har ansvaret for (f.eks. brugte lejere, familiemedlemmer, gæster eller entreprenører), der har forvoldt skaden ved uagtsomhed eller uagtsomhed. I disse sammenhænge skal det bemærkes, at det fortsat er foreningen, der skal udføre reparationer, men at du kan blive erstatningspligtig over for foreningen. 

Det er derfor ikke nok, at du tilbyder dig selv at ordne problemet med en skurespand og en rulle sølvtape. Omvendt hvis foreningen på nogen måde f.eks. ved ikke at sørge for vedligeholdelse af taget forårsaget vandskade i din lejlighed, er det dig der skal stå for reparationen men kan så kræve foreningen erstatning.

Samme princip gælder, hvis det er en nabo, der ved uagtsomhed eller uagtsomhed har forårsaget en vandskade, rørskade eller fugtskade i din lejlighed. Du står selv for reparationen og kan herefter kræve erstatning af naboen. Forkert installerede vaskemaskiner eller opvaskemaskiner, der forårsager vandskader selv hos naboer, er et almindeligt problem, som naturligvis ikke forbedrer naboskabet.

Almindelige årsager til vandskader, rørskader og fugtskader i ejerlejligheder er;

– Utætheder ved vinduer (har du et nybygget hus, kan justeringen af ventilationen påvirke, fordi et undertryk i huset trækker fugt ind gennem utætheder omkring vinduer).
– Ikke-professionelle byggeløsninger (f.eks. gamle gulvafløb, forkert gulvfald).
– Forkerte installationer i køkkenet (sørg for, at der f.eks. er beskyttelse under opvaskemaskinen).

Vandskade bor i andelsboligsforening skjulte eller i synlige rør 

Er aktiv i bestyrelsen i din andelsboligforening, er det sandsynligt, at du på et tidspunkt skal stå for en vandskade, rørskade eller fugtskade.  Foreningen har et større ansvar for tryksatte rør og stammer, selvom de fysisk kunne tælles som interiør i din lejlighed. Samme ansvarsfordeling gælder ved en vandskade. Ved en vandskade er der dog undtagelser for, hvem der står for udbedringen, afhængig af skadens type og hvis de er skjulte eller i synlige rør . Derfor er det altid vigtigt tidligt at fastslå, hvem der har det ansvar. Foreningen skal også vurdere, om skaderne er forårsaget af, at nogen har været uagtsom, da ansvaret så kan ændres.

Der tales om foreningens ansvar. Herefter sørger foreningen for den ombygning, der falder inden for udvendig vedligeholdelse og medlemmet laver det, der hører under indvendig vedligeholdelse såsom tætning og overfladelag. Da en vandskade, rørskade eller fugtskade kan være meget omkostningsfuld for foreningen, kan det være godt at udvikle rutiner for, hvordan vandrørene løbende skal kontrolleres og også for, hvordan en vandskade, når den opstår, skal håndteres. En hurtig og korrekt handling reducerer ofte omfanget af vandskader.

Vandskade, rørskade eller fugtskade tre eksempler 

Hvis en nabo får lavet en renovering på en måde, der ikke er professionel, kan denne blive erstatningspligtig, hvis der opstår en vandskade. Det viser sig, at et medlem har kendt til en skade, hvor der siden er lækket vand, er et eksempel, hvor det pågældende medlem kan betale for ejerforeningens og anden nabos skader.

Eksempel 1
Vand siver gennem facaden og lejlighed A får vandskade på væggen. Det viser sig at være forårsaget af en skade, som foreningen ikke kendte til, eller burde have kendt til. Boligforeningen betaler for istandsættelse af facaden og medlemmet skal selv betale for istandsættelsen i sin lejlighed. Forsikringsselskaber dækker ikke disse skader i form af indtrængende vand udefra.

Eksempel 2
Skader på vandledningen i badeværelset i lejlighed A forårsager oversvømmelse. Skaden skyldes ikke, at lejer eller en anden i lejligheden har været uagtsom og dermed forvoldt skaden. Her kan foreningen reparere og tage sig af alt, hvad der er blevet beskadiget i lejligheden.

Eksempel 3
Opvaskemaskinen i lejlighed A går i stykker og forårsager vandskade på køkkengulvet. Vandet løber herefter videre ned i karmen og fortsætter ned i lejlighed B, som er beskadiget i loftet og på parketgulvet. Lejeren i lejlighed A har ikke på nogen måde været uagtsom. Her skal lejer i lejlighed B afholde sine reparationsudgifter til tag og parketgulv. Boligforeningen skal betale for skaderne på karmen. Hvis skaden havde skyldtes, at medlemmet i lejlighed A havde været bevisligt uagtsom, ville denne have stået for istandsættelsen i sin og naboens lejlighed og foreningens del. At bevise uagtsomhed er en meget vanskelig opgave.

Hvad gør man ved rørskade lejlighed og huse samt vandskade synlige og skjulte rør - Forsikring og selvrisiko - Få reparation af vandskade tilbud er
Hvad gør man ved rørskade lejlighed og huse samt vandskade synlige og skjulte rør - Forsikring og selvrisiko - Få reparation af vandskade tilbud er

Har du opdaget en vandskade, rørskade eller fugtskade?

Har du opdaget en vandskade eller rørskade skjulte eller i synlige rør din nye bolig, skal du straks kontakte dit forsikringsselskab og bor du i en ejerforening en i bestyrelsen. Afhængigt af omfanget og det svar du får, kan du også kontakte en boligadvokat. Især hvis du har mistanke om, at fejlen er opstået på grund af et forkert udført renoveringsarbejde, en skjult fejl eller at andre end dig selv har forårsaget fejlen uagtsomt.

Rørskade lejlighed & hus - Vandskade synlige & skjulte rør tilbud

Få reparation af vandskade tilbud er og mere viden om rørskader og vandskade skjulte rør m.v.

Lej Håndværker

Lej Håndværker

I vores blog finder du masser af nyheder og artikler bestående af gode råd, gør-det-selv-tips samt info om Lej Håndværkers ydelser